Kõrtsitee X

Streetmoto Orienteerumissarja 2. osavõistlus

Võistluste juhend

1. Ajakava

Reede 23. mai 2014

 1. Registreerimine kahepäevaseks orienteerumiseks 17.00 – 18.30
 2. Start 19.00
 3. Kontrollaeg 23.00
 4. Soe toit kuni 24.00
 5. Ööbimine telgis

Laupäev 24. mai 2014

 • Registreerimine põhivõistluseks 10.00 – 11.30
 • Soe toit 9.00 - 23.00
 • Start 12.00
 • Kontrollaeg lõpeb 18.00
 • Autasustamine 20.00
 • Õhtul ühislaulmine ja udupeened seltskonnamängud
 • Ööbimine Soomaa Hostelis või telgis

Pühapäev 25.mai 2014

 • Hommikusöök alates 9.00
 • Lahkumine (pohmaka lahjendamine ja lubaduste andmine)

2. Aeg ja koht

2.1 Võistlus toimub reedest 23.05 - laupäevani 24.05.2014 üldiseks liikluseks avatud teedel.
2.2 Võistluskeskus, laupäevane start ja võistluse lõpetamine on Kodukõrtsis (Jõesuu, Tori vald, Pärnumaa). Reedene start kahepäevasele orienteerumisele antakse Tuti külas, Raplamaal, Krantsi Kõrtsi esisel platsil.
2.3 Info võistluse kohta tel. 509 3161 või e-mailil: limbo ätt kodukorts.ee
2.4 Võistluse kodulehekülg asub moto.kodukorts.ee ja streetmoto.ee

3. Korraldajad

3.1 Võistluse korraldajad on Kodukõrts ja MK JLME
3.2 Peakohtunik: Vello Künnapas
3.3 Võistluse sekretär: Kaie Pärn, Anu Kriisa
3.4 Trass: Jüri Pärn

4. Võistluse kirjeldus

4.1 Võistlustrassi orienteeruv iseloomustus:

 • a) asfalti klass: trass kuni 80% asfaltkattega teed, 20% kruusakattega teed .
 • b) kruusa klass: trass kuni 70% kruusakattega teed, 30% katteta teed.
 • c) Kahepäevase võistluse reedene trass on sama nii kruusa- kui asfaldiklassi võistlejatele 50/60 asfalt/kruus.

4.2 Reedese võistluse põhidokumentideks on rajakaardid ja kontroll-leht.
4.2.1 Start reedel kahepävasele orienteerumisele: Võistleja toob oma võistlusratta kella 18.30-ks Raplasse, Krantsi Kõrtsi esiseleplatsile, selleks eraldatud alale. Ligikaudu 19.00 kõlab stardikäsklus, misjärel võib võistleja kohtuniku käest kaardi võtta ja startida.
4.2.2 Reedene finiš: võistleja on võistluse lõpetanud, kui ta on püstitanud oma telgi(võib ka mitme võistleja peale olla üks telk aga püstitama peavad nad selle koos) ja kontroll-lehe finišikohtunikule üle andnud.
4.2.3 Võistleja, kes on kontroll-lehe finišikohtunikule üle andnud on võistluse lõpetanud, st. ta ei saa uuesti lehte võtta ja edasi võistelda.
4.2.4 Kaduma läinud tähistusega kontrollpunktid loetaksekse kõigil võistlejatel läbituks.
4.2.5 Võistleja ülesandeks on märkida kontroll-lehele läbitud kontrollpunktide (KP) pitsati jäljend.

4.3 Start põhivõistlusele laupäeval: Võistleja toob oma võistlusratta kella 11.30-ks Kodukõrtsi ette platsile, selleks eraldatud alale. Ligikaudu 12.00 kõlab stardikäsklus, misjärel võib võistleja kohtuniku käest kaardi võtta ja startida.
4.3.1 Finiš: võistleja on võistluse lõpetanud, kui ta on pildistanud finišimärki ja fotoaparaadi finišikohtunikule(kes on ühtlasi ka võistluste sekretär ja kelle töölaud asub Kodukõrtsis) üle andnud.
4.3.2 Võistleja, kes on fotoaparaadi finišikohtunikule üle andnud on võistluse lõpetanud, st. ta ei saa uuesti aparaati võtta ja edasi võistelda.
4.3.3 Kadumaläinud tähistusega kontrollpunktid tühistatakse kõikidel võistlejatel.
4.3.4 Võistleja ülesandeks on pildistada läbitud kontrollpunktides (KP) olevaid QR-koode

5. Punktide arvestus

5.1 Iga KP läbimine annab 10 punkti.
5.2 Iga kontrollajast üle läinud minut annab ühe miinus punkti.
5.3 Lisakatsel saab võistleja iga leitud märgi eest 10 punkti, lisaks saavad 30 kiiremat/osavamat punkte: 30p 29p 28p jne.
5.4 Preemiapunktid: Võistlustrassil võib olla üks või rohkem KP-i, mille ülesleidmisel(või lisaülesande täitmisel) saab võistleja topeltpunktid.
5.5 Aega mõõdetakse põhivõistlusel minuti täpsusega, lisakatsel sekundi täpsusega
5.6 Kahepäevaorienteerumises osaleja reedesed ja laupäevased punktid liidetakse.
5.7 Reedesel finišeerumisel telgi mitte püstitamine annab 30 miinus punkti.
5.8 Streetmoto sarja tabelisse kantakse laupäevasel orienteerumisel saadud punktid.

6. Konrollpunktide tähistus

6.1 KP on kaardil märgitud ringiga.
6.2 Maastikul on kinnitatud mõne püsiva objekti, enamasti puu külge pitsat(reedesel võistlusel) või QR-kood(laupäevasel võistlusel).

7. Võistlusmasinad, võistlejad, võistlusklassid, varustus

7.1 Võistelda on lubatud kuni kolmerattalise sõidukiga.
7.2 Võistlusratas peab vastama Liiklusseadusega kehtestatud tehnonõuetele.
7.3 Lubatud on igasugused lisamõõteriistad.
7.4 Võistlejal on lubatud kaasa võtta vanuse- ja soopiiranguta orienteeruja (kaardilugeja).
7.5 Arvestust peetakse kolmes klassis: Kahepäeva orienteerumine, Asfalt ja Kruus.
7.6 Võistlemiseks on vajalik fotoaparaat, nutitelefon vms, koos usb kaabliga.

8. Vajalikud dokumendid

8.1 Registreerimisankeet (täidetakse streetmoto.ee või kohapeal).
8.2 Kõik liiklusseadusega nõutavad dokumendid .

9. Registreerimine ja osavõtumaks

9.1 Registreeruda saab internetis, streetmoto.ee oleva registreerimisankeedi alusel või kohapeal enne starti.
9.2 Kulutuste osaliseks kompenseerimiseks on kehtestatud osavõtumaks (võistleja kohta) osavõtutasu laekumisel kuni 18.05.14 – 20 €, hiljem – 25 €. Võistleja loetakse registreerunuks peale osavõtutasu laekumist. Kaassõitja ei pea tasuma osavõtutasu.
9.3 Osavõtutasu saab maksta sularahas või ülekandega OÜ Limbo J.P. arveldusarvele IBAN: EE292200001120160133 (selgitusse Kõrtsitee, klass ja osavõtja nimi).
9.4 Registreerunud võistleja võistlusele mitteilmumise korral osavõtutasu ei tagastata.
9.5 Võistlus toimub, kui startijaid on üle 3 võistleja ühes võistlusklassis.

10. Üldised kohustused

10.1 Võistlejad on kohustatud kogu võistluse jooksul täitma liiklusseaduse nõudeid, võimalike avariide ja rikkumiste korral kannab täielikku vastutust võistlusratta juht.
10.2 Võistluse käigus on võistlusratta hooldamine, remont ja tankimine lubatud kogu võistlustrassil.

11. Karistused

11.1 Kontrollajaks mitte finišeerumine – iga hilinetud minuti eest, miinus 1 punkt.
11.2 Kohtuniku poolt fikseeritud jäme(no selline, väga jäme) liiklusseaduse rikkumine - diskvalifitseerimine.
11.3 Kohtunike korralduste(näiteks, mitte teretamine vms ebaviisakus) mittetäitmine - diskvalifitseerimine. 11.4 Rajatähiste tahtlik rikkumine või teisaldamine - diskvalifitseerimine.

12. Protestid

12.1 Protestid ei tule kõne allagi. Kui siiski, siis lahendab need peakohtunik, millalgi, kui aega saab.

13. Autasustamine

13.1 Kahepäevase orienteerumise auhinnalised kohad on „Kõrtsitee Kunn“, „Kõrtsitee Kunn 2“ ja „Kõrtsitee Kunn 3“ Põhivõistlusel autasustatakse mõlema klassi kolme esimese kümne, esimest kolme võistlejat, ehk siis 1,2,3, 11,12,13, 21,22,23 koht. Lisaks veel daamede esikolmik, nii kruusal kui asfaldil.
13.2 Korraldaja ja võistluse sponsorid võivad välja panna eriauhindu.

14. Kõik käesoleva juhendiga määratlemata küsimused lahendab peakohtunik kohapeal.

Toetajad:

Regada saab Streemoto orienteerumissarja lehel